Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty za zużytą energię elektryczną na działkach

djPrzypominamy, iż zbieranie za zużyta energię elektryczną na poszczególnych działkach jest dwa razy w roku: maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. Po upływie 3 miesięcy od terminu płatności, działka zostaje odłączona od energii elektrycznej.

administrator: Tomasz Pągowski

e-mail: rodsppt@gmail.com

Get Adobe Flash player

Facebook

Publikacje PZD

zielona rzeczpospolita

dziakowiec logo

Informator dziakowca

biuletyn

Poradnik

jak zosta dziakowcemjak zostac dzialkowcem

Wycinka drzewa

wycinka drzewa

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Prezes Tomasz Ogrodniczak o godz. 16:30 powitał zebranych działkowiczów oraz zaproszonych gości:
- przedstawiciela OR PZD w Łodzi Pana Henryka Jastrzębskiego
- przedstawiciela KMP dzielnicową st. sierż. Sylwię Gołąb

Ze względu na małą frekwencję Prezes ogłosił przerwę do godz. 17:00.

W przerwie głos zabrała dzielnicowa Sylwia Gołąb – poinformowała zebranych działkowiczów o włamaniach i kradzieżach na ogrodach działkowych i uczuliła, aby wszystkie zdarzenia zgłaszać na Policję.

W przerwie również głos zabrał Pan Henryk Jastrzębski informując o możliwości zakupu odznak PZD.

Zebranie zostało otwarte w II terminie o godz. 17:00.

Na przewodniczącego Zebrania Prezes zaproponował Tomasza Pągowskiego, który został zaakceptowany jednogłośnie.
Przewodniczący odczytał porządek obrad i Regulamin Walnego Zebrania oraz poddał pod głosowanie – jednogłośnie zaakceptowany.
Na protokolanta wybrano Małgorzatę Tyczyńską

Do komisji mandatowej wybrano:
- Jolanta Gruchała - przewodnicząca
- Sławomir Węglewski - sekretarz

Do komisji uchwał i wniosków wybrano:
- Wiesława Thomas – przewodnicząca
- Damian Czarnecki – sekretarz
- Maria Cieślik – członek

Sprawozdanie Zarządu ROD merytoryczne i finansowe przedstawił prezes Ogrodu. Nowością na zebraniu była prezentacja multimedialna z dużą ilością zdjęć i wykresów.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał przewodniczący Pan Mieczysław Zawistowski. Komisja pozytywnie oceniła działalność Zarządu. Wszystkie dokumenty prawidłowo prowadzone bez uchybień.

Następnie Prezes przedstawił projekt planu pracy i preliminarza na rok 2018r.

Pan Henryk Jastrzębski zabrał głos w sprawie zmiany statutu PZD.

Sekretarz Komisji mandatowej odczytał protokół – Komisja stwierdziła iż na zebraniu jest 100 z 813 członków zwyczajnych ROD „Słoneczna Polana” co stanowi 12,3% ogółu działkowców.

Do dyskusji zgłosił się jeden z działkowiczów, który prosił zarząd o interwencję w kierunku utwardzenia parkingu przy pierwszym sektorze od ul. Gęsiej – Prezes zapewnił, iż prace są już trakcie realizacji i w najbliższym czasie firma wykona rów odwadniający i utwardzenia terenu na parkingu szlaką.

Na tym wyczerpano wszystkie punkty zebrania i przewodniczący zamknął zebranie o godz. 19:30.

 

.

prezentacja link

 

szkolenie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

TUTAJ MOŻNA ZGŁASZAĆ WŁAMANIA ORAZ DEWASTACJE

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie zostawiaj w altance i „na widoku” przedmiotów wartościowych.

2. Nie opowiadaj nikomu o tym, co przechowujemy w altance.

3. Obserwuj osoby nieznajome, które bez celu chodzą po ogrodzie.

4. Opuszczając działkę zabezpiecz pozostawione mienie.

5. Powiadamiaj Policję o włamaniach, dewastacjach oraz podejrzanie zachowujących się osobach.

6. Oznakuj swój sprzęt lub go ubezpiecz (grawer, farba, polisy.)

7. Załóż solidne zamki, drzwi lub kraty na okno w swojej altanie.

Licznik odwiedzin

dzisiajdzisiaj68
wczorajwczoraj169
obecny tydzieńobecny tydzień68
obecny miesiącobecny miesiąc237
od 24.10.2016r.od 24.10.2016r.691262