Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty za zużytą energię elektryczną na działkach

djPrzypominamy, iż zbieranie za zużyta energię elektryczną na poszczególnych działkach jest dwa razy w roku: maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. Po upływie 3 miesięcy od terminu płatności, działka zostaje odłączona od energii elektrycznej.

administrator: Tomasz Pągowski

e-mail: rodsppt@gmail.com

Get Adobe Flash player

Facebook

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa członków Zarządu ROD zawieszamy piątkowe dyżury i zalecamy formę kontaktu telefonicznego lub e-mail. Przenoszenie praw do działki odbywać się będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

Publikacje PZD

zielona rzeczpospolita

dziakowiec logo

Informator dziakowca

biuletyn

Poradnik

jak zosta dziakowcemjak zostac dzialkowcem

Wycinka drzewa

wycinka drzewa

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zarząd ROD „Słoneczna Polana” w Piotrkowie Tryb. w związku z oddalającym się terminem przeprowadzenia Walnego Zebrania, w dniu 15.04.2020 roku podjął uchwałę nr 11/04/2020 dotyczącą ustalenia opłat ogrodowych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w formie zaliczek w wysokości opłat zgodnych z uchwałami Walnego Zebrania z dnia 05.04.2019r. Po przeprowadzeniu Walnego Zebrania opłaty mogą ulec zmianie.

Decyzję podjęto na podstawie Uchwał Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek oraz nr 71/2020 dot. przełożenia terminu Zebrania  Sprawozdawczego ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.  

Opłaty za użytkowanie działki w 2020r. w formie zaliczki wynoszą: 

Składka członkowska

6 zł

Zarządzanie ROD

0,45 zł/m2

Opłata wodna

20 zł

Wywóz śmieci

44 zł

Opłata energetyczna*1)

12 zł - działki (1- 177)

18 zł - działki (178- 629)

Opłata na wodę*2)

0,20 zł /m2 działki z wodomierzem (zaliczkowo do rozliczenia)

0,50 zł /m2 działki bez wodomierza

0,50 zł /m2 nowy wodomierz zainstalowany (zaliczkowo do rozliczenia)

Partycypacja w OZ PZD

0,08 zł/m2

*1) Kwota opłaty energetycznej jest uzależniona od przyłącza energetycznego PGE.

*2) Kwota opłaty za wodę jest uzależniona od zainstalowania na działce wodomierza.

Wpłaty za użytkowanie działki dokonujemy na rachunek bankowy:

PEKAO SA: 44 1240 3116 1111 0010 3954 3571

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Al. Armii Krajowej 24

(w przelewie podając imię i nazwisko, numer działki oraz tytuł przelewu
opłata za działkę na 2020 rok zaliczka”)

Informacje o łącznej opłacie za działkę można uzyskać na naszej stronie internetowej, wysyłając e-maila lub dzwoniąc:

I Wiceprezes ROD -          Elżbieta Mikusek    606 975 042

Skarbnik ROD -                  Bożena Mateuszak 604 240 380

Termin wnoszenia opłat upływa z dniem 31 maja 2020 roku.

Po tym terminie za każdy dzień zwłoki dodatkowo należy doliczyć odsetki ustawowe, które aktualnie wynoszą 7 % w skali roku.

  sam możesz wyliczyć opłatę za swoją działkę (Microsoft Excel, OpenOffice Calc)

kliknij link poniżej plik.xls

PRZYCISK KLIKNIJ

 

Opłata za energię elektryczną 1kWh = 0,70 zł

Po przydziale działki nowo przyjęty członek zwyczajny
wpłaca jednorazowo podwyższoną opłatę ogrodową
:

1. Wpisowe

250 zł

2. Opłata inwestycyjna

322 zł

Wpisowe jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie.
Każdy zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków.

szkolenie

Śmieci

images

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

TUTAJ MOŻNA ZGŁASZAĆ WŁAMANIA ORAZ DEWASTACJE

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie zostawiaj w altance i „na widoku” przedmiotów wartościowych.

2. Nie opowiadaj nikomu o tym, co przechowujemy w altance.

3. Obserwuj osoby nieznajome, które bez celu chodzą po ogrodzie.

4. Opuszczając działkę zabezpiecz pozostawione mienie.

5. Powiadamiaj Policję o włamaniach, dewastacjach oraz podejrzanie zachowujących się osobach.

6. Oznakuj swój sprzęt lub go ubezpiecz (grawer, farba, polisy.)

7. Załóż solidne zamki, drzwi lub kraty na okno w swojej altanie.

Licznik odwiedzin

dzisiajdzisiaj10
wczorajwczoraj173
obecny tydzieńobecny tydzień1606
obecny miesiącobecny miesiąc4014
od 24.10.2016r.od 24.10.2016r.331346