Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty za zużytą energię elektryczną na działkach

djPrzypominamy, iż zbieranie za zużyta energię elektryczną na poszczególnych działkach jest dwa razy w roku: maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. Po upływie 3 miesięcy od terminu płatności, działka zostaje odłączona od energii elektrycznej.

administrator: Tomasz Pągowski

e-mail: ponczo@wp.pl

Get Adobe Flash player

Facebook

Publikacje PZD

zielona rzeczpospolita

dziakowiec logo

Informator dziakowca

biuletyn

Poradnik

jak zosta dziakowcemjak zostac dzialkowcem

Wycinka drzewa

wycinka drzewa

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI ZATWIERDZONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE
w dniu 19 kwietnia 2024r.

Składka członkowska

6 zł

Zarządzanie ROD

0,52 zł/m2

Opłata wodna

1 zł

Wywóz śmieci

90 zł

Opłata energetyczna

20 zł

Opłata na wodę*1)

0,30 zł /m2 działki z wodomierzem (zaliczkowo do rozliczenia)

0,75 zł /m2 działki bez wodomierza

0,75 zł /m2 nowy wodomierz zainstalowany (zaliczkowo do rozliczenia)

Partycypacja w OZ PZD

0,13 zł/m2

*1) Kwota opłaty za wodę jest uzależniona od zainstalowania na działce wodomierza.

Wpłaty za użytkowanie działki dokonujemy na rachunek bankowy:

PEKAO SA: 44 1240 3116 1111 0010 3954 3571

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Al. Armii Krajowej 24

w przelewie podając imię i nazwisko, numer działki oraz tytuł przelewu
opłata za użytkowanie działki nr .... za 2024 rok

Informacja o łącznej opłacie za działkę została wysłana łącznie z zaproszeniem na Walne Zebranie

 Termin wnoszenia opłat upływa z dniem 31 maja 2024 roku.

Po tym terminie za każdy dzień zwłoki dodatkowo należy doliczyć odsetki ustawowe, które aktualnie wynoszą 7 % w skali roku.

Opłata za energię elektryczną 1kWh = 0,85 zł (limit na działkę 125 kWh)

Opłata za energię elektryczną 1kWh = 1,35 zł (powyżej 125 kWh)

Po przydziale działki nowo przyjęty członek zwyczajny
wpłaca jednorazowo podwyższoną opłatę ogrodową
:

1. Wpisowe

400 zł

2. Opłata inwestycyjna

1200 zł

Wpisowe jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie.
Każdy zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków.

szkolenie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

TUTAJ MOŻNA ZGŁASZAĆ WŁAMANIA ORAZ DEWASTACJE

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie zostawiaj w altance i „na widoku” przedmiotów wartościowych.

2. Nie opowiadaj nikomu o tym, co przechowujemy w altance.

3. Obserwuj osoby nieznajome, które bez celu chodzą po ogrodzie.

4. Opuszczając działkę zabezpiecz pozostawione mienie.

5. Powiadamiaj Policję o włamaniach, dewastacjach oraz podejrzanie zachowujących się osobach.

6. Oznakuj swój sprzęt lub go ubezpiecz (grawer, farba, polisy.)

7. Załóż solidne zamki, drzwi lub kraty na okno w swojej altanie.

Licznik odwiedzin

dzisiajdzisiaj93
wczorajwczoraj434
obecny tydzieńobecny tydzień527
obecny miesiącobecny miesiąc6833
od 24.10.2016r.od 24.10.2016r.804501