Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty za zużytą energię elektryczną na działkach

djPrzypominamy, iż zbieranie za zużyta energię elektryczną na poszczególnych działkach jest dwa razy w roku: maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. Po upływie 3 miesięcy od terminu płatności, działka zostaje odłączona od energii elektrycznej.

administrator: Tomasz Pągowski

e-mail: ponczo@wp.pl

Get Adobe Flash player

Facebook

Publikacje PZD

zielona rzeczpospolita

dziakowiec logo

Informator dziakowca

biuletyn

Poradnik

jak zosta dziakowcemjak zostac dzialkowcem

Wycinka drzewa

wycinka drzewa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Opłaty za użytkowanie działki w 2017

Składka członkowska

6 zł

Zarządzanie ROD

0,4 zł/m2

Opłata wodna

11 zł

Wywóz śmieci

27 zł

Opłata energetyczna*1)

12 zł lub 20 zł

Opłata na wodę*2) *3)

0,25 zł lub 0,5 zł /m2

Partycypacja w OZ PZD

0,07 zł/m2

*1) Dotyczy użytkowników działek posiadających podlicznik energii elektrycznej Ogrodu działkowego. Kwota opłaty energetycznej jest uzależniona od przyłącza energetycznego PGE.

  • działki (1- 177) opłata energetyczna 12 zł, działki (178 - 629) opłata energetyczna 20 zł.

*2) Działki posiadające wodomierz na działce płacą zaliczkę na pokrycie zużytej wody 0,25 zł / m2. Na koniec okresu rozliczeniowego zaliczka na wodę będzie pomniejszona o zużycie wskazane przez wodomierz na działce.
Działki bez wodomierza płacą ryczałt w wysokości 0,5 zł / m2,

*3) Działki, które zainstalowały wodomierz w 2017r. płacą zaliczkę w wysokości 0,5 zł/m2, która będzie pomniejszona o zużycie wskazane przez wodomierz na działce.

  sam możesz wyliczyć opłatę za swoją działkę (Microsoft Excel, OpenOffice Calc)

kliknij link poniżej plik.xls

Kalkulator opłat za użytkowanie działki

 

Opłata za energię elektryczną 1kWh = 0,70 zł

Po przydziale działki nowo przyjęty Członek Zwyczajny wpłaca:

1. Wpisowe

200 zł

2. Opłata inwestycyjna

93 zł

3. Składka członkowska

6 zł

Wpisowe jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie.
Każdy zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków.

Składka członkowska uiszczana jest przez każdego użytkownika corocznie.

szkolenie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

TUTAJ MOŻNA ZGŁASZAĆ WŁAMANIA ORAZ DEWASTACJE

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie zostawiaj w altance i „na widoku” przedmiotów wartościowych.

2. Nie opowiadaj nikomu o tym, co przechowujemy w altance.

3. Obserwuj osoby nieznajome, które bez celu chodzą po ogrodzie.

4. Opuszczając działkę zabezpiecz pozostawione mienie.

5. Powiadamiaj Policję o włamaniach, dewastacjach oraz podejrzanie zachowujących się osobach.

6. Oznakuj swój sprzęt lub go ubezpiecz (grawer, farba, polisy.)

7. Załóż solidne zamki, drzwi lub kraty na okno w swojej altanie.

Licznik odwiedzin

dzisiajdzisiaj96
wczorajwczoraj434
obecny tydzieńobecny tydzień530
obecny miesiącobecny miesiąc6836
od 24.10.2016r.od 24.10.2016r.804504